vyhledavani.png, 2,0kB Vyhledávání

novinky.png, 1,8kB Novinky mailem

Přeji si dostávat novinky do svojí e-mailové schránky:

E-mail:
Archiv
Dopravné zdarma při odběru zboží nad 1500 Kč.

Zboží si můžete vyzvednout na výdejních místech ulozenka.cz.
Obchodní podmínky WOMANKA.CZ


OBJEDNÁVKA - uzavření kupní smlouvy dle OZ

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě WOMANKA E-shop. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu HEDA export-import, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Purkyňova 99, IČO 60747528, zapsaného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18929. Kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva - objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

MOŽNOSTI OBJEDNÁVKY

Objednávat je možno následujícími způsoby:

·           Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“).

·           Elektronickou poštou (e-mailem).

·           Osobně.

·           Faxem.

·           Telefonicky.

 

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

·           jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,

·           IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,

.           e-mail a telefon

·           kód a název zboží dle aktuální nabídky eshopu,

·           způsob odebrání a dopravy,

·           dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),

.           způsob platby za zboží

·           všechny další údaje, které kupující považuje za důležité - v poznámce.

 

 DODÁNÍ – možnosti vybírá kupující z aktuální nabídky dopravy

Osobní odběr zboží  ze skladu HEDA Brno ZDARMA - kupující bude prodávajícím vyzván k odběru ze skladu HEDA.cz -  e-mailem "Výzva k odběru".

Zásilka nebo dobírka Česká pošta – obchodní balík. Česká pošta Vás sama bude kupujícího informovat o dodání. Dobírku je nutno uhradit hotově. Doba k vyzvednutí uložené zásilky max. 7 dní.

Zásilka dopravcem General Parcel Čechy -  kupující bude informován prodávajícím o odeslání zboží a je povinnen se zdržovat  v místě uvedené adresy v den dodání. Dopravce Vás bude telefonicky kontaktovat v den dodání a oznámí kupujícímu předběžnou dobu dodání. Dobírku je nutno uhradit hotově.

Zásilka  službou Uloženka. cz  - Heureka point -  budete Uloženkou.cz  vyzváni SMS-kou a e-mailem k vyzvednutí zásilky na Vámi zvoleném odběrném místě. Dobírku je nutno uhradit hotově. Doba k vyzvednutí uložené zásilky max. 7 dní.

VÝDEJNÍ MÍSTA - pro možnost vyzvednutí objednaného zboží

Kromě výdeje ve skladu firmy HEDA byly zřízeny následující - základní výdejní místa:
heda.cz                                                         Praha                         heda9946
heda.cz                                                         Brno                           heda9947
heda.cz                                                         Ostrava                      heda9948
heda.cz                                                         Hradec Králové        heda9949
heda.cz                                                         Praha                         heda9950
heda.cz                                                         Brno                           heda9951
heda.cz                                                         Olomouc                   heda9952
heda.cz                                                         Plzeň                          heda9953
heda.cz                                                         Praha
heda.cz                                                         Ústí/Labem
heda.cz                                                         Zlín
heda.cz                                                         Bratislava/SK

a mnoho dalších možností dle nabídky v objednávce

Aktuální pozice,
změny a rozšiřování této externí celostátní služby  najdete vždy v našem objednávkovém formuláři a na:  Výdejní místa - Uloženka.cz


PLATBA  ZA  ZBOŽÍ – vybírá kupující z nabídky

Hotově  - na pokladně při odběru zboží ze skladu HEDA Brno

Dobírka  - při převzetí zboží od přepravce - hotově

Platba předem převodem -  vyčkejte na odeslání odpovídající faktury za objednané zboží na Vámi uvedený e-mail. Jako variabilní symbol (VS) při Vaší platbě uveďte číslo námi vystavené faktury. Jakmile bude platba připsána na náš účet a spárována s objednávkou,  bude zboží odesláno. Doba dodáni je potom obvykle následný pracovní den dle Vámi vybraného druhu dopravy.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran
. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.


PŘÍJEM OBJEDNÁVKY

Každá  elektronická objednávka v našem obchodě je automaticky potvrzena zákazníkovi na jeho e-mail.

Vlastní příjem, zpracování objednávky - uzavření kupní smlouvy se uskuteční standardně až v pracovní době obchodu. Jakákoliv dodatečná změna nebo doplnění údajů v objednávce bude považována jako vystavení nové objednávky s datem změny. Vaše případné dotazy k objednávce  a dodání volejte na tel.č. 603173021.


STORNO OBJEDNÁVKY

nebo její korekce je možná k  přijetí v pracovních dnech. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již byla vystavena prodejní faktura a prodejce předal zboží dle odsouhlasené objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. 

V případě, že nakupující již nějakým nestandardním způsobem poukázal finanční obnos, bez vystavené faktury od prodejce, na účet prodávajícího (např. převodem z účtu) a kupující zboží prokazatelně nenabyl, je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, t.j. po uplynutí 24-ti hod od objednání, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s vyskladněním zboží k odeslání a s  převodem finančního obnosu.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.


Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.


Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Odstoupení od kupní smlouvy - objednávky ze strany prodávajícího je možné vyjímečně pouze po dohodě s kupujícím

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Poštovné, balné a dodací lhůta
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.

Dodací lhůta se počítá na pracovní dny a je uvedena u každého zboží. Při expedici zboží je zákazník o této skutečnosti informován e-mailem. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně. Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na účtu prodejce.
 
Poštovné je přeúčtováno dle typu převzetí zboží (do hmotnosti 10 kg) takto:
*** DOPRAVA ZDARMA při odběru zboží nad 1500,- Kč
·           Osobní odběr - ZDARMA - ze skladu HEDA Brno!!!
·           Česká pošta - obchodní balík  (doručení do druhého pracovního dne ode dne expedice) - 79 Kč vč. DPH
·           Opakované doručení (v případě vrácení balíku nebo výměny zboží) poštou - 79 Kč vč.DPH
·           Dopravní službou GP (doručení do druhého pracovního dne ode dne expedice) - 79 Kč vč.DPH
·           Uloženka - s dodáním do druhého pracovního dne na vybraná místa Uloženky v ČR  a SK - 43 Kč vč. DPH
·           Doprava do zahraničí (doručení 1 -14 pracovních dní dle typu pošty a vzdálenosti) - (cena dle hmotnosti a destinace),– Kč
·           Jiné možnosti.
Poplatky za dodání Českou poštou jsou částečně dotovány a proto jsou výsledně nižší oproti tarifu ČP.
S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).

 Způsob platby
·           Hotově při osobním odběru ze skladu HEDA Brno.
·      Dobírkou - (ČP 40,- Kč nebo Uloženka 16,- Kč) zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo   pracovnice České pošty (Uloženky) při převzetí.  
·    Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce u SBERBANK.cz. Číslo účtu je 4010016047/6800. Jako variabilní symbol použijte číslo naší vystavené faktury na připravené zboží. Jakmile bude platba připsána na náš účet a spárována s objednávkou, zásilku odesíláme.
 
 

Připravujeme další možnosti:

·           Platba on-line platební kartou přes platební bránu.
·           GSM banking - možnost platby z mobilního telefonu.
·           ePlatby pro eKonto - platba on-line platební kartou přes platební bránu Raiffeisenbank.
·           Popřípadě další možnosti podle toho, které platby akceptujete.

Tyto Dodací a platební podmínky jsou upřesněním platných Obchodních podmínek eshopu HEDA.cz, které objednavatel potvrzuje při uzavírání objednávky - kupní smlouvy. Tyto platební a dodací podmínky mohou být změněny, pokud dojde ke změnám u dodavatelů externích služeb dopravy a bankovních služeb.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách.   Každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Bez odsouhlasení uvedených Obchodních podmínek nelze prakticky elektronickou objednávku dokončit, t.j. nelze uzavřít Kupní smlouvu.
Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2014
po implementaci nového OZ  a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.

kosik.png, 1,8kB Nákupní koš

V nákupním košíku je
0 položek za 0.00 Kč.
Minimum : 100.00 Kč

prihlaseni.png, 1,9kB  Přihlášení

E-mail
Heslo
Registrace
Zapomenuté heslo

Akční zboží

první pomoc pro zvířata


Cena: 621.00 Kč Koupit

omlazovací a vyživující maska

biocell maska

Cena: 2943.00 Kč Koupit

WOMANKA.cz - HEDA export-import, spol. s r.o., Purkyňova 99, 61200 Brno - Královo Pole, tel. 541235757

ESHOP-PLUS.CZ: okamžitě funkční vlastní eshop